European Intruder

Faurschou Fondation, Bejing, China 2008

detail image